นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลเวียง กิจกรรมเวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 08.30 น. นางนงเยาว์ เท [...]

อ่านต่อ

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน กิจกรรมเวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 08.30 น. นางสาวกรรณิกา [...]

อ่านต่อ

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน กิจกรรมเวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 08.30 น. นางสาวกรรณิกา [...]

อ่านต่อ

นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลบ้านโป่ง กิจกรรมเวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 08.30 น. นางนงเยาว์  เ [...]

อ่านต่อ

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน กิจกรรมเวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 08.30 น.  นางสาวกรรณิก [...]

อ่านต่อ

นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 09.00 น. นายอาทิตย์    [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ติดตามการทำเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 09.00 น. นายชูชาติ บุญ [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ทั้งหมด 11 ตำบล โดยมีหัวหน้าทีมและเลขานุการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับตำบล และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมการประชุม พร้อมรายงานสรุปผลปัญหาและแนวทางการแก้ไขการทำงานในเวทีที่ 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 10.00 น. นายชูชาติ บุญ [...]

อ่านต่อ

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ Kick off เวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอพร้าว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมการประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเวทีที่ 1 ปรับทุกข์ผูกมิตร

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   Kick off  เวทีที่ 1 “ปรับ [...]

อ่านต่อ