นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว รับลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ ที่มาลงทะเบียน OTOP อำเภอพร้าว ไตรมาส 2 ประจำปี 2561 จำนวน 1 ราย รวมทั้งหมด 5 ผลิตภัณฑ์

วันที่ 30 มกราคม 2561 : เวลา 13.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดประชุมเครือข่ายสตรีอำเภอพร้าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน และวางแผนการจัดกิจกรรมงานวันสตรีสากล อำเภอพร้าว ประจำปี 2561

วันที่ 30 มกราคม 2561 : เวลา 09.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม [...]

อ่านต่อ

นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม)

วันที่ 30 มกราคม 2561 : เวลา 09.30 น. นายอาทิตย์ ตาลผัด [...]

อ่านต่อ

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่อำเภอผู้ชนะการประกวดกิจกรรมการออกร้านแสดงนิทรรศการของดี 25 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

วันที่ 30 มกราคม 2561 : เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศา [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจ งานศพ คุณแม่ ของนางศรีเพ็ญ อุ่นเรือน เครือข่ายสตรีฯและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว (ผู้นำ อช.)

วันที่ 29 มกราคม 2561 : เวลา 10.00 น. นายชูชาติ บุญธรรม [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอพร้าว เข้าร่วมกิจกรรมครอบรอบ ปีที่ 49

วันที่ 28 มกราคม 2561 : เวลา 09.00 น. นายชูชาติ  บุญธรร [...]

อ่านต่อ

นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเก่า)

วันที่ 27 มกราคม 2561 : เวลา 13.30 น. นายอาทิตย์ ตาลผัด [...]

อ่านต่อ

นายประโยชน์ จันทะวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group (SSG)

วันที่ 27 มกราคม 2561 : เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ จันทะ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินการจัดประชุมกลุ่ม OTOP ที่จะนำสินค้าจัดแสดงและจำหน่าย ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561

วันที่ 26 มกราคม 2561 : เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่พัฒนาช [...]

อ่านต่อ