ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 : นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมออกหน่วยบริการ ตามโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” อำเภอพร้าว เพื่อประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 : นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพร้าว เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประจำปี 2560

20 พฤศจิกายน 2560 : นางณัฐยา คำแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชน [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอพร้าว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดย นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒ [...]

อ่านต่อ

โครงการ นายอำเภอพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการพบปะประชาชน ณ วัดป่าไหน่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นางณัฐยา คำแสน นักวิชาการพัฒนา [...]

อ่านต่อ