ประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอพร้าว เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 และร่วมการศึกษาดูงานสวนเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 : นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอพร้าว เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอพร้าว การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอพร้าว ครั้งที่10 / 2560

2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

การอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายทรงศักดิ์ วลัยใจนายอำเภอ [...]

อ่านต่อ