จิตอาสาเฉพาะกิจงานดอกไม้จันทน์อำเภอพร้าว ปฏิบัติหน้าที่ จัดเตรียมดอกไม้จันทน์ที่ได้รับสมทบจากจังหวัดเพิ่มเติม 15,000 ดอก

นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยจิตอาสาเฉพาะกิจงานดอกไม้จันทน์อำเภอพร้าว ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ที่ได้รับสมทบจากจังหวัดเพิ่มเติม 15,000 ดอก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 35 times, 1 visits today)