สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี

วันที่ 23 ตุลาคม  2560  เวลา 08.00 น.

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมพิธีวันปิยมหาราช  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5                               แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพร้าววิทยาคม  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 98 times, 1 visits today)