จิตอาสาเฉพาะกิจดอกไม้จันทน์ฯอำเภอพร้าว กว่า 200 คน ร่วมคัดแยกและเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

19 ตุลาคม 2560 จิตอาสาเฉพาะกิจดอกไม้จันทน์ฯอำเภอพร้าว กว่า 200 คน ร่วมคัดแยกและเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และร่วมกันจัดเตรียมชุดสิ่งของพระราชทานฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 97 times, 1 visits today)