พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่และจิตอาสางานดอกไม้จันทน์ฯ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอพร้าว

นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่และจิตอาสางานดอกไม้จันทน์ฯ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ในงานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอพร้าว ณ วัดเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 45 times, 1 visits today)