สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาแนะนำงานพัฒนาชุมชน ตามโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ณ บ้านสามลี่ หมู่ที่ 11 ตำแม่แวน พร้อมทั้ง ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต(way of life)

วันที่ 17 ตุลาคม  2560  นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาแนะนำงานพัฒนาชุมชน ตามโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ณ บ้านสามลี่ หมู่ที่ 11 ตำแม่แวน พร้อมทั้ง ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต(way of life) โดยมี นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธีฯ ณ บ้านสามลี่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 89 times, 1 visits today)