นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ประจำเดือนตุลาคม 2560

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ประจำเดือนตุลาคม 2560 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2561 และงานที่ได้รับมอบหมายฯ โดยมี นายปธิกร เอี่อมสอาด ปลัดอาวุโสอำเภอพร้าว ร่วมให้การแนะนำแนวทางการจัดเตรียมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 31 times, 1 visits today)