ร้านพร้าวเพื่อนเรียน มอบดอกไม้จันทน์สมทบกับอำเภอพร้าว จำนวน 1,000 ดอก

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 : เวลา 10.40 น.                                                                                                                                                                                                 นายทศพร ตวย ปลัดอำเภอ ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอพร้าว พร้อมด้วยนางสาวมุกดา ศิริปัญญา เสมียนตราอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ รับมอบดอกไม้จันทน์จากร้านพร้าวเพื่อนเรียน จำนวน 1,000 ดอก สมทบกับอำเภอพร้าว เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560  ขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้

(Visited 138 times, 1 visits today)