การโรงเรียนบ้านสันกลาง เครือข่ายพร้าว 1 มอบดอกไม้จันทน์(แบบประชาชนทั่วไป) สมทบกับอำเภอพร้าวฯ

เข้าชม 139 ครั้ง

วันที่ 25 กันยายน 2560 : นายทศพร ตวย ปลัดอำเภอ ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว  นางสุพรรณ  พงษ์ตา วัฒนธรรมอำเภอพร้าว  และทีมงานพัฒนาชุมชน  รับมอบดอกไม้จันทน์(แบบประชาชนทั่วไป) จากนางจันทร์พร ปิงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลาง  เครือข่ายพร้าว 1  มอบสมทบกับอำเภอพร้าวฯ  ณ ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

(Visited 139 times, 1 visits today)