เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง มอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์พระราชทาน) สมทบกับอำเภอพร้าว จำนวน 3,209 ดอก

เข้าชม 127 ครั้ง

วันที่ 20 กันยายน 2560 : นางสาวยศธร ผลเจริญรัตน์ ปลัดอำเภอ ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และทีมงานพัฒนาชุมชน รับมอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์พระราชทาน) จากนายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ  มอบสมทบกับอำเภอพร้าว จำนวน 3,209 ดอก ณ  ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋งและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลแม่ปั๋งทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

(Visited 127 times, 1 visits today)