เทศบาลตำบลป่าตุ้ม มอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์พระราชทาน) สมทบกับอำเภอพร้าว จำนวน 2,700 ดอก

เข้าชม 66 ครั้ง

วันที่ 20 กันยายน 2560 : นางสาวยศธร ผลเจริญรัตน์ ปลัดอำเภอ ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอพร้าว  นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชน รับมอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์พระราชทาน) จากนายคนองเดช  วงค์สม นายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้ม พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ มอบสมทบกับอำเภอพร้าว จำนวน 2,700 ดอก ณ  ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณท่านนายกฯและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลป่าตุ้มทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

(Visited 66 times, 1 visits today)