เครือข่ายสตรีอำเภอพร้าว เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จังหวัดเชียงใหม่ (โซนเหนือ)

เข้าชม 47 ครั้ง

พัฒนาการอำเภอพร้าว มอบหมายให้นางสาวสลักจิต  สิทธิวงค์ พร้อมด้วยเครือข่ายสตรีอำเภอพร้าว  เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จังหวัดเชียงใหม่ (โซนเหนือ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 47 times, 1 visits today)