องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน มอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์พระราชทาน) สมทบกับอำเภอพร้าว จำนวน 3,000 ดอก

เข้าชม 80 ครั้ง

วันที่ 20 กันยายน 2560 : นางสาวยศธร ผลเจริญรัตน์ ปลัดอำเภอ ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอพร้าว พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.วรวิทย์  พันธุรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอพร้าว  นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และทีมงานพัฒนาชุมชน รับมอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์พระราชทาน) จากนางสาวศาสตรารัชต์ ทิพย์ปัญญา ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พร้อมด้วย นางขนิษฐา เรืองประไพ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ Ms.Elizabeth Marik อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน มอบสมทบกับอำเภอพร้าว จำนวน 3,000 ดอก ณ  ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณท่านนายกฯและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลแม่แวนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

(Visited 80 times, 1 visits today)