องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน มอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์พระราชทาน) สมทบกับอำเภอพร้าว จำนวน 3,000 ดอก

เข้าชม 40 ครั้ง

วันที่ 20 กันยายน 2560 :  นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และว่าที่ พ.ต.วรวิทย์  พันธุรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอพร้าว  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับมอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์พระราชทาน)  จากนางสาวศาสตรารัชต์ ทิพย์ปัญญา ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พร้อมด้วย นางขนิษฐา เรืองประไพ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ Ms.Elizabeth Marik อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน มอบสมทบกับอำเภอพร้าว จำนวน 3,000 ดอก ณ  ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณท่านนายกฯและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลแม่แวนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

(Visited 40 times, 1 visits today)