โรงเรียนพร้าวบูรพาส่งมอบพานพุ่มดอกไม้จันทน์ เพื่อนำมาสมทบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เข้าชม 128 ครั้ง

วันที่ 18 กันยายน 2560 : นายปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอาวุโสและทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว  รับมอบพานพุ่มดอกไม้จันทน์  จากโรงเรียนพร้าวบูรพา โดยนายประทิน ตั้งใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณาจารย์ เพื่อนำมาสมทบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ  ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

…..ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

(Visited 128 times, 1 visits today)