พิธีเปิดงาน “Unseen Lanna เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี” มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เข้าชม 27 ครั้ง

 

15 กันยายน 2560 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ใน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 24  กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมได้เยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว  ในการนี้นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว เครือข่ายพัฒนาชุมชนและผู้นำชุมชนร่วมพิธีเปิดและร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 27 times, 1 visits today)