นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมการประชุมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2560 เพื่อแจ้งข่าวสารราชการงานพัฒนาชุมชน ฯ

วันที่ 28 กันยาน 2560 : พัฒนาการอำเภอพร้าว มอบหมายให้นา [...]

อ่านต่อ