สาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่แวน

เข้าชม 36 ครั้ง

27 กรกฎาคม 2560 : นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ พร้อมด้วยนางณัฐยา  คำแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่แวน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 36 times, 1 visits today)