การสาธิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) ให้กับกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุตำบลแม่ปั๋ง

เข้าชม 51 ครั้ง

25 กรกฎาคม 2560 : นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) ให้กับกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุตำบลแม่ปั๋ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 51 times, 1 visits today)