ร่วมการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลน้ำแพร่

เข้าชม 67 ครั้ง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 : นางณัฐยา  คำแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ พัฒนากรประจำตำบลน้ำแพร่ร่วมกับครู กศน. ตำบลน้ำแพร่ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลน้ำแพร่  โดยมีนายกศักดิ์ศรี บัวแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาธิเช่น การผลิตดอกไม้จากธนบัตร กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจานและกิจกรรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 67 times, 1 visits today)