คณะทำงานติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแม่แวนและตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 61 ครั้ง

นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว  หัวหน้าคณะทำงานติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแม่แวนและตำบลเขื่อนผาก พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มเลี้ยงหมูขุนเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ตำบลเขื่อนผาก กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี และกลุ่มสตรีทำกระเทียมดอง ตำบลแม่แวน ที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 61 times, 1 visits today)