โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน บ้านสันคะมอก หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว

เข้าชม 73 ครั้ง

พัฒนาการอำเภอพร้าวมอบหมายให้นางสาวจริยา  อินทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานให้แก่อาสาสมัครบ้านสันคะหมอก หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 คน  สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยเทศบาลตำบลป่าตุ้มร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 73 times, 1 visits today)