เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว และครู กศน. อำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันทราย

เข้าชม 66 ครั้ง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยนางณัฐยา  คำแสนและนางสาวสลักจิต  สิทธิวงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว และครู กศน. อำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันทราย จำนวน 105  คน ณ องค์การบริหารส่วนสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 66 times, 1 visits today)