นายณัฐพงษ์ ผิวบาง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพรานกระต่าย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phrankratai วันที่ 25 มี.ค. 2565

พช.พรานกระต่าย พร้อม“ความสำเร็จ (อีกหนึ่งก้าว)” กับกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา ”

ณ ครัวเรือนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง [...]