สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม ร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เข้าชม 15 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม ร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น.
นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนาการอำเภอโพธาราม รับมอบธงประจำพระองค์ประดับตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ก. และเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอเข้าร่วมในพิธี
การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความจงรักภักดีโดยได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรม “รวมใจ ทำความดี ถวายแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 โดยมอบธงประจำพระองค์ประดับตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ขนาดกว้าง 80 ซม. ความยาว 120 ซม. ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อมอบให้แก่ภาคีเครือข่ายและหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. การมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน เพื่อขยายผลการดำเนินงาน “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.” ภายใต้แนวคิดทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน โดยมุ่งเน้นการขยายผล ต่อยอดการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และแสดงพลังความร่วมมือในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอย่างยั่งยืน
(sparkle) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

(Visited 15 times, 1 visits today)