พัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การสวมใส่ผ้าไทย

เข้าชม 41 ครั้ง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เนื่องในวันสตรีสากล คณะกรรมการพัฒนา/คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล นำโดยนางกิตติ์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ ประธานพัฒนาสตรีอำเภอโพธาราม ร่วมกันขับเคลื่อนการแต่งกายชุดผ้าไทย ภายใต้กิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย เพื่อ ” สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเชิญชวนประชาสัมธ์ให้สตรี และประชาชนทั่วไปได้สวมใส่ผ้าไทย

(Visited 41 times, 1 visits today)