ลูกชุบผู้ใหญ่สายัญห์

เข้าชม 136 ครั้ง

บ้านเลขที่ 61/4 บ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130 โทร 093 – 1356117


เจ้าของกิจการ นายสายัญห์ เผือกพูล
รหัสกิจการ 660600034 ปีที่ขึ้นทะเบียน 2561
รหัสผลิตภัณฑ์ 6606000314 ชื่อผลิตภัณฑ์ ลูกชุบ (อาหารแปรรูปสำเร็จ/กึ่งสำเร็จรูป)
ผลการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ D กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา

(Visited 136 times, 1 visits today)