ยุพา ศรีเอี่ยม

เข้าชม 43 ครั้ง

บ้านเลขที่ 25 บ้านกระบังดิน หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130 โทร 087 – 3140638


เจ้าของกิจการ นางยุพา ศรีเอี่ยม
รหัสกิจการ 660600032 ปีที่ขึ้นทะเบียน 2560
รหัสผลิตภัณฑ์ 6606000321 ชื่อผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดดอกหญ้า (ของใช้)
รหัสผลิตภัณฑ์ 6606000322 ชื่อผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดทางมะพร้าว (ของใช้)
รหัสผลิตภัณฑ์ 6606000323 ชื่อผลิตภัณฑ์ พริกแกง (อาหารแปรรูปสำเร็จ/กึ่งสำเร็จรูป)
ผลการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ D กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา

(Visited 43 times, 1 visits today)