โครงการ ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับอำเภอ ที่บ้านเนินโพธิ์ หมู่ 4 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดจิตร ( วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 )

เข้าชม 34 ครั้ง
(Visited 34 times, 1 visits today)