สพอ.โพทะเล จังหวัดพิจิตร เสริมสร้างความเข้มแข็ง โครงการ กข.คจ. อำเภอโพทะเล มุ่งสู่หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น.                นา [...]

อ่านต่อ

สพอ.โพทะเล จ.พิจิตร ดำเนินการติดตามลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเเละยืนยันยอดลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🗓วันที่ 18-21 ตุลาคม 2565 นางโสภา บุญยืน พัฒนาการอำเภอโ [...]

อ่านต่อ

สพอ.โพทะเล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาศูนย์ราชการ อำเภอโพทะเล” ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

🗓วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ▪️เวลา 09.45 น. นายนพพล สุกิจปาณ [...]

อ่านต่อ

สพอ.โพทะเล จ.พิจิตร มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 3-10 ตุลาคม 2565 สพอ.โพทะเล มอบทุนอุปการะเด็กยาก [...]

อ่านต่อ

สพอ.โพทะเล ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางตลาดอาหารปลอดภัย “ชาละวันพาฟิน สินค้าปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี”

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.      นายไพบูลย์ ณะ [...]

อ่านต่อ