ดำเนินโครงการรวมพลังสตรีอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าบัว