ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล
ที่ว่าการอำเภอโพทะเล ถนนบางมูลนาก - โพทะเล
เลขที่ 170 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66130

เบอร์โทรศัพท์ : 056 - 991462
แฟกซ์ : 056 - 991462
อีเมล์ : cdd_potalay@hotmail.com

(Visited 2,449 times, 1 visits today)