สพอ.โพทะเล รับรางวัลในโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.ประจำปี 2565

วันที่ 30 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น.
         นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.ประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคลากร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่บุคลากร และการทำกิจกรรมบริการสังคม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ดังนี้
1. หน่วยงานดำเนินกิจกรรมรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานดีเด่น
2. บุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจในงานพัฒนาชุมชน ได้แก่ นางสาวพิมพันธ์ จาดเมือง
        ในการนี้นางโสภา บุญยืน พัฒนาการอำเภอโพทะเลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพันธ์ จาดเมือง  ณ ห้องประชุมวชิรวิทย์ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สพอ.โพทะเล จังหวัดพิจิตร
(Visited 8 times, 1 visits today)