💙สพอ.โพทะเล จ.พิจิตร ร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565

🗓วันที่ 21 กันยายน 2565
▪️เวลา 08.30 น.
🔶 นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ให้แก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 และ ปี 2565 จำนวน 24 กองทุน  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมในพิธีฯ
ในการนี้นางโสภา บุญยืน พัฒนาการอำเภอโพทะเล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพทะเล ประจำปี 2564 และ ปี 2565 ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1) การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2565 และร่วมเสวนา-อภิปราย การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดย บ้านวังตายศ ม.4 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565)
2) พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ได้แก่ บ้านหัวดาน หมู่ 8 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร และ หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ได้แก่ บ้านคลองคะชี หมู่ 5 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
3) พิธีปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 – 2565
📍 ณ ห้องประชุมจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
👩🏻‍💻ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สพอ.โพทะเล จ.พิจิตร

(Visited 11 times, 1 visits today)