สพอ.โพทะเล ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางตลาดอาหารปลอดภัย “ชาละวันพาฟิน สินค้าปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี”

วันที่ 16 กันยายน 2565
▪️เวลา 18.00 น.
     นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางตลาดอาหารปลอดภัย “ชาละวันพาฟิน สินค้าปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ โคก หนอง นา ชาละวัน จากทั้ง 12 อำเภอ และการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย จากผู้ประกอบการสินค้า OTOP และสินค้าอาหารเปลอดภัยจากทุกอำเภอ และมีการจัดกิจกรรมแข่งขันประจำวัน คือ “การหุงข้าวดาวชาละวัน” แบบวิถีไทยโบราณ (เช็ดน้ำ) โดยอำเภอโพทะเล ได้ส่งตัวแทนทีม “ชาวโคกชวนชิม” เข้าร่วมกิจกรรมฯ
       ในการนี้ นางโสภา บุญยืน พัฒนาการอำเภอ โพทะเล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล และเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอโพทะเล เข้าร่วมกิจกรรมฯ
📍ณ ลานกิจกรรมบึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
👩🏻‍💻ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สพอ.โพทะเล จังหวัดพิจิตร
(Visited 9 times, 1 visits today)