สพอ.โพทะเล พร้อมเข้ารับการคัดเลือกกองทุนชุมชนเกื้อหนุนความสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565
▪️เวลา 9.00 น.
🔶 นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร มอบหมายคณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการคัดเลือกกองทุนชุมชนเกื้อหนุนความสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กองทุนชุมชน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสื่อประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยการสนับสนุนการจัดซื้อ ประชาสัมพันธ์ ได้สนับสนุนการดำเนินการของกลุ่ม/กองทุน โดยมี คณะกรรมการกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านคลองตะงาว หมู่ 5 ตำบลท่าบัว นำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนฯ
ในการนี้ นางโสภา บุญยืน พัฒนาการอำเภอโพทะเล พร้อมด้วยนางสาวพิมพันธ์ จาดเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ
📍 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านคลองตะงาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
👩🏻‍💻ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สพอ.โพทะเล

(Visited 10 times, 1 visits today)