🧑🏻‍🌾 ✨ เราชาวโคก อ.โพทะเล ร่วมกิจกรรม “ทอดผ้าป่าไม้ผล” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนานีพันปีหลวง

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.     นายไพบูลย์ ณะบ [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ โพทะเล ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายนพพล สุกิจปาณีน [...]

อ่านต่อ