ดำเนินโครงการรวมพลังสตรีอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าบัว

เข้าชม 9 ครั้ง

(Visited 9 times, 1 visits today)