กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพิจิตร ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดแพร่

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอโพทะเล ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. นางพัชรินทร์  หัต [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอโพทะเล ร่วมต้อนรับ ดร.ไพศาล สุขปัญญา (ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ดร.ไพศาล  สุขปัญญา (ผู้ตรวจ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอโพทะเล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สายใยผูกพัน คน พช. ณ ศูนย์ส่งเสริมสัมมาชีพชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นางพัชรินทร์ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าตาเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ณ แหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้บ้านหนองจิกสี ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร์  หัตถ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมต้อนรับนางณิทฐา แสวงทอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร) พร้อมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 ณ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. นางพัชรินทร์  หัต [...]

อ่านต่อ