สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่น ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) ณ โรงเรียนบ้านน้อยปรึกอุทิศ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร์ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมกับบ้านหนองแขม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายสารสนเทศตำบล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองแขม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมกับบ้านหนองแขม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายสารสนเทศตำบล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองแขม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมหัวหน้าทีมคณะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโพทะเล ที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางพัชรินทร์ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มอาชีพในพื้นที่เป้าหมาย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านหัวดาน หมู่ที่ 8 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางพัชรินทร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายสารสนเทศตำบล ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแขม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร (อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยสัมพันธ์) สาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร์  หัต [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอโพทะเล นำกลุ่มผู้นำและสมาชิกองค์กรสตรี อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ณ สวนสาธารณะบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. นางพัชรินทร์ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนมีนาคม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางพัชรินทร์  หัต [...]

อ่านต่อ