สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ติดตามกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ Start Up “คนรุ่นใหม่ หัวใจ OTOP” ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางพัชรินทร์ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองแขม หมู่ 5 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางพัชรินทร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Way of Life) ในพื้นที่ตำบลทะนง และตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันที่ 3 - 24 มกราคม 2561 นางพัชรินทร์  หัตถา (พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Way of Life) ณ อาคารศูนย์เรียนรู้บ้านยางนกตระกรุม หมู่ 5 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 8.30 น. นางพัชรินทร์  หั [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ศจพ.จ.พิจิตร/ศจพ.อ ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP WAY OF LIFE) ณ ศูนย์ประชุมและเเสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร (CK Hall) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร์ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลพิจิตร ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นางพัชรินทร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ติดตามผู้ขอรับสนับสนุนรถสามล้อเครื่อง ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลโพทะเล และหมู่ที่ 3 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 นางพัชรินทร์  หัตถา (พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนมกราคม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร์  ห [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอโพทะเล มอบกระเช้าและขอพรปีใหม่ นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล (นายอำเภอโพทะเล) ณ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นางพัชรินทร์   [...]

อ่านต่อ