สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. นางพัชริน [...]

อ่านต่อ

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่สถานที่ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อวางแผนการเปิดตลาดประชารัฐ (Kick off) ณ หมู่ 12 บ้านท่าบัว ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายมนัส  ชมภู [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร คัดเลือกเยาวชนในพื้นที่อำเภอโพทะเล เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ Start Up คนรุ่นใหม่ หัวใจ OTOP ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นางพัชรินทร์ [...]

อ่านต่อ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร จัดโครงการพัฒนาชีวิต พิชิตความยากจน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. นายพงศ์ศักดิ์ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมรับมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นางพัชรินท [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (สอ.พช.) และร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. นางพัชรินทร [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. นางพัชรินทร [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอโพทะเล ลงพื้นที่วางแผนการเปิดตลาดประชารัฐ (Kick off) อำเภอโพทะเล ณ หมู่ 12 บ้านท่าบัว ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นางพัชรินท [...]

อ่านต่อ