สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่จำลอง พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร์  ห [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จัดเวทีประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางพัชรินทร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชทาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ณ ศาลาการเปรียญวัดทะนง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. นางพัชรินทร์  หัต [...]

อ่านต่อ

นายอำเภอโพทะเลมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ ตำบลท่าขมิ้น ตำบลท่าเสา และตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 นายวิศิษฐ์  เบญจพิทักษ์ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล และคณะ ร่วมติดตามโครงการขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่ 5 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางพัชรินทร์ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร์  ห [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมโครงการ “เว็บไซต์…ดี ประชาสัมพันธ์…เด่น” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร์ [...]

อ่านต่อ

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จัดประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพิจิตรสัญจร ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. นางพัชรินทร์  หัต [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จัดโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ หอประชุมชนอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. นางพัชรินทร์   [...]

อ่านต่อ