นางพัชรินทร์ หัตถา (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอโพทะเล) ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเถ้าดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดทะนง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น. นางพัชรินทร์  หัตถา (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอโพทะเล) ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการอัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ วัดทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จากนั้นนายวิศิษฐ์  เบญจพิทักษ์กุล (นายอำเภอโพทะเล) ได้อัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ เคลื่อนขบวนไปยังจุดบรรจบแม่น้ำพิจิตรและแม่น้ำยม ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อประกอบพิธีลอยอังคารเถ้าดอกไม้จันทน์

(Visited 45 times, 1 visits today)