สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ร่วมกันบรรจุดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายไปยังวัดทะนง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 นางพัชรินทร์  หัตถา (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอโพทะเล) พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ร่วมกันบรรจุดอกไม้จันทน์พระราชทานใส่กล่อง เพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายไปยังวัดทะนง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

(Visited 21 times, 1 visits today)