สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมซักซ้อม จัดเตรียมสถานที่ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดทะนง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางพัชรินทร์  หัตถา (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอโพทะเล) พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมซักซ้อม จัดเตรียมสถานที่ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ณ วัดทะนง หมู่ 1 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

(Visited 38 times, 1 visits today)