สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 นางพัชรินทร์  หัตถา (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอโพทะเล) พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

(Visited 55 times, 1 visits today)