นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี (นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร) และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี (นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร) นายพชร  ศศิชาชยามร (หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร) นายมนัส  ชมภูพื้น (ปลัดอาวุโสอำเภอโพทะเล) และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 381 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในเบื้องตัน ณ หมู่ 5 ตำบลบ้านน้อย และหมู่ 4 ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

(Visited 271 times, 1 visits today)